ردیفشماره طرحموضوعمجریانتاریخ پایانتعریف طرح
۱ 0039 تولید تجاری ورقAPI5L – X60 جهت تولید لوله های انتقال جریانی نفت ترش با سایز 42 اینچ در شرکت فولاد اکسین خوزستان داخلی 1392 ---
2 00141 ارزیابی سطوح قابلیتهای تکنولوژیک در شرکت فولاد اکسی خوزستان برون سپاری 1392 ---
3 0009 امکان سنجی تولید ورق ضد سایش هاردکس - 34 crmo در شرکت فولاد اکسین خوزستان (هارداکسین 450) داخلی 1393 ---
4 0097 بررسی رابطه بین رضایتمندی و تعهد سازمانی با اثربخشی کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان داخلی 1393 ---
5 0119 بررسی آلودگی صوتی در شرکت فولاد اکسین خوزستان برون سپاری 1393 ---
6 0120 شناسایی و رتبه بندی شاخصهای موثر بر عملکرد شرکت فولاد اکسین بر اساس کارت متوازن با استفاده از مدل ANP در شرکت فولاد اکسین خوزستان برون سپاری 1393 ---
7 0140 مطالعه و بررسی سیستم حسابداری صنعتی و اصلاح داده های سیستم حسابداری بهای تمام شده در جهت بهنگام سازی اطلاعات و کاهش خطا در محاسبه بهای تمام شده محصولات تولید شده در شرکت فولاد اکسین خوزستان برون سپاری 1393 ---
8 0159 عوامل موثر بر توسعه صادرات محصولات فولادی شرکت فولاد اکسین خوزستان داخلی 1393 ---
9 0123 ارزیابی و الویت بندی ریسک های پروژه های تحقیق و توسعه صنعت فولاد با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن و الگوهای فازی در شرکت فولاد اکسین خوزستان داخلی 1394 ---
10 0157 امکان سنجی سبک سازی اسکلت و تراسهای ساختمانی با جایگزینی ورقهای st52 مصرفی به جایst37 و کاهش انرژی و فلز مصرفی در شرکت فولاد اکسین خوزستان برون سپاری 1394 ---
11 0158 استقرار سیستم مدیریت یکپاچه ( ims) تحت سه استاندارد iso 9000 , ohsus18000 , iso14000 در شرکت فولاد اکسین خوزستان برون سپاری 1394 ---
12 0161 تأثیر متغیرهای نورد گرم بر ریزساختار و چقرمگی شکست فولاد خط لوله X70 برون سپاری 1394 ---
13 0171 بررسی و الویت بندی متغیر های اثر گذار در فرایند ارسال محصول جهت تعیین مدل چیدمان در شرکت فولاد اکسین خوزستان داخلی 1394 ---
14 0186 بررسی آزمایشگاهی تاثیر متغیرهای نورد گرم کنترل شده بروی خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژی تیتانیوم ،نایابیوم و وانادیوم داخلی 1395 ---