به گزارش روابط عمومی، مهندسابراهیمی مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان شامگاه 4آذر ماه ۱۳۹۸ از واحدهای مختلف شرکت بازدید نمودند.

ایشان در بازدید خود از این این واحدها مستقیما بر روند کاری کارکنان و مسئولین سایر واحد نظارت کرده و از زحمات آنان در انجام امور محوله قدردانی نمود.  • All
  • فولاد این خوزستان
  • فیلم
  • گزارش تصویری
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all