به گزارش روابط عمومی، امین ابراهیمی مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان روز جاری از واحدهای تولید، کنترل کیفیت و آزمایشگاه، فناوری و اطلاعات و تحقیق و توسعه بازدید نمودند.

در این بازدید که به اتفاق جمعی از مدیران شرکت برگزار شد، ایشان از نزدیک بر روند انجام فعالیت های واحدها نظارت کرده و از زحمات همکاران در انجام کارهای محوله قدردانی نمود.

   • All
  • فولاد این خوزستان
  • فیلم
  • گزارش تصویری
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all