به گزارش روابط عمومی، امین ابراهیمی مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸ از تمام بخش های خط تولید بازدید نمودند.

ایشان در بازدید خود از قسمت های مختلف کارخانه مستقیما بر روند کاری کارکنان و مسئولین سایر واحد نظارت کرد و از زحمات آنان در انجام امور محوله قدردانی نمود.

 گزارش تصویری:

  • All
  • فولاد این خوزستان
  • فیلم
  • گزارش تصویری
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all