حضور پر شور و فعال جمعی از مدیران و کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن

 

 گزارش تصویری: