#تلاشگران_اکسین

این هفته :پرسنل آبدارچی

سرویس آب و چای در دو نوبت به کلیه پرسنل روزکار و شیفت چهار وضعیتی محترم شرکت
۲- پذیرایی از مهمانان برون سازمانی
۳- امورات رستوران
داری و توزیع غذا
۴-سرویس دهی در جشن های  درون سازمانی و برون سازمانی
۵- سرویس دهی هنگام تعمیرات کلی و جزئی در شرکت
۶- تحویل و توزیع .قند. چای و یخ به کلیه پرسنل
تعداد کلیه پرسنل آبدارچی از سال راه اندازی کارخانه تا کنون حدود ۲۸ نفر  می باشند

 

 گزارش تصویری:

  • All
  • فولاد این خوزستان
  • فیلم
  • گزارش تصویری
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all