گزارش تصویری مراسم روز درختکاری

در شرکت فولاد اکسین خوزستان با حضور مهندس محمودپور مدیرعامل ،مهندس حاجی وند عضو هیئت مدیره و جمعی از مدیران شرکت فولاد اکسین خوزستانگزارش تصویری: