گزارش تصویری مراسم روز درختکاری

در شرکت فولاد اکسین خوزستان با حضور مهندس محمودپور مدیرعامل ،مهندس حاجی وند عضو هیئت مدیره و جمعی از مدیران شرکت فولاد اکسین خوزستانگزارش تصویری:

  • All
  • فولاد این خوزستان
  • فیلم
  • گزارش تصویری
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all