به گزارش روابط عمومی، امین ابراهیمی مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان در ظهر امروز 12 شهریور ماه ۱۳۹۸ از واحدهای مالی، حقوقی، کمیسیون معاملات، روابط عمومی، تشکیلات وروشها، منابع انسانی و خدمات بازدید نمودند.

ایشان در بازدید خود از این این واحدها مستقیما بر روند کاری کارکنان و مسئولین سایر واحد نظارت کرده و از زحمات آنان در انجام امور محوله قدردانی نمود.

ضمنا مدیرعامل درادامه برنامه امروز از رستوران شماره 1 شرکت بازدید نموده و سپس در محل آشپزخانه حاضر شده و مستقیما بر روند پخت غذای پرسنل نظارت نمودند. همچنین ایشان در پایان این دیدار نکاتی را در مورد افزایش بهداشت و بهبود کیفیت غذا ایراد نمودند.

 

  

You have no rights to post comments