به گزارش روابط عمومی، روز یکشنبه مورخ ۲۳ تیرماه در راستای رفع مشکلات و بهینه سازی تجهیزات خط تولید اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی با محوریت واحد تحقیق و توسعه شرکت جلسه ای را در محل دفتر مدیر برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات این شرکت برگزار کردند.

هدف از تشکیل این جلسه استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه در پروژه پژوهشی " امکانسنجی ترمیم و بازسازی غلتک های پشتیبان بوده است.

لازم به ذکر است پیش از این شرکت فولاد اکسین با تخصیص دفتری در محل دانشگاه چمران اهواز، اهتمام خود را به این مهم و بهره گیری از نظریات استاتید دانشگاه در رابطه با صنعت فولاد اکسین نشان داده است.

در پایان مقرر شد، این جلسات به صورت دوره ایی در محل دانشگاه و شرکت برگزار شود.

You have no rights to post comments