جلسه کمیته راهبردی شرکت امروز سه شنبه  برگزار گردید. در این جلسه که با حضور مدیرعامل، مشاور ارشد مدیرعامل ، معاونین و تعدادی از مدیران شرکت برگزار شد میزان تحقق  برنامه های تولید، مالی و سایر موضوعات در بخش های دیگر در فروردین ماه مورد بررسی قرار گرفت .گزارش تصویری:

You have no rights to post comments