جلسه کارشناسی قرارداد پروژه انتقال نفت خام گوره به جاسک با مشارکت دو شرکت خوزستانی فولاد اکسین خوزستان و لوله سازی اهواز و با حضور عالمی نیسی فرماندار اهواز برگزار شد.

You have no rights to post comments