به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان با موافقت  اعضای هیئت مدیره آقای مهندس اسماعیل کروشاوی به عنوان سرپرست شرکت فولاد اکسین خوزستان انتخاب شد.
مهندس انصاریان رئیس محترم هیئت مدیره روز چهارشنبه با حضور در شرکت فولاد اکسین ، مهندس کروشاوی را به عنوان سرپرست این شرکت معرفی کرد.