به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان روز دوشنبه دکتر موصلی مدیرکل کمیته امداد استان خوزستان همراه با معاونین خود با حضور در دفتر مهندس محمودپور با وی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان روز دوشنبه دکتر موصلی مدیرکل کمیته امداد استان خوزستان همراه با معاونین خود با حضور در دفتر مهندس محمودپور با وی دیدار و گفتگو کردند.دکتر موصلی ضمن اعلام این خبر که بسیاری از کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان از طرق مختلف از جمله سرپرستی ایتام با این اداره کل همکاری دارند از اقدامات این خیرین تشکر کرد و به جهت مشارکت بیشتر شرکت فولاد اکسین خوزستان و اداره کل کمیته امداد پیشنهاداتی مطرح کرد.

مهندس محمود پور همچنین با تائید پیشنهادات ایشان و ابراز امیدواری نسبت به همکاری های بیشتر،طرحهای دیگری ارائه داد که از طریق آنان و مشارکت فولاد اکسین خوزستان بتوان در راه اقدامات انسان دوستانه بهتر قدم برداشت.