اسامی کارکنان موفق در جام فجر 1396

ردیف نام و نام خانوادگی واحد رشته ورزشی رتبه
1 خانم عرفانی آموزش دارت اول
2 خانم آشناگر خدمات دارت دوم
3 خانم حسین زاده آموزش دارت سوم
4 حسن طرفی نقلیه دارت اول
5 رامتین احمد زاده آرمان ساحل دارت دوم
6 عدنان بریهی تولید دارت سوم
7 عباس ابراهیمی تولید شطرنج اول
8 علی گلشن تولید شطرنج دوم
9 ایوب دزفولی تولید شطرنج سوم
10 مجید صالحی HSE پینگ پنگ اول
11 مجید عبائی تولید پینگ پنگ دوم
12 علی دوستانی HSE پینگ پنگ سوم
13 عباس ابراهیمی تولید مچ اندازی اول
14 مجتبی باقری تولید مچ اندازی دوم
15 حسن بیکدلی HSE مچ اندازی سوم
16 رامتین احمد زاده پیمانکار شنا اول
17 احمد کردانی پیمانکار شنا دوم
18 رضا الماسی کرین شنا سوم
19 حسن محمدی اداری بازی های رایانه ای اول
20 رضا شرفه روابط عمومی بازی های رایانه ای دوم
21 سعید کوچک زاده روابط عمومی بازی های رایانه ای سوم
22 حکیم سخری خدمات قویترین مردان اول
23 احمد حیدری سرورق قویترین مردان دوم
24 مجتبی باقری تولید قویترین مردان سوم
25 تیم استند استند فوتسال اول
26 تیم کرین کرین فوتسال دوم
27 تیم انبارها انبارها فوتسال سوم
28 - - والیبال اول
29 - - والیبال دوم
30 - - والیبال سوم
31 رضا الماسی کرین دومیدانی اول
32 سید یعقوب موسوی خدمات صنعتی دومیدانی دوم
33 روح الله ممبینی کرین دومیدانی سومYou have no rights to post comments