به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان با توجه به اهمیت چشمه های پرتوزا در تجهیزات اندازه گیری شرکت و به منظور افزایش آمادگی برای مقابله و کنترل بحران های احتمالی، مانور مقابله با حوادث پرتویی در این شرکت برگزار شد
 
 در این مانور که روز یکشنبه با مشارکت واحد رادیو ایزوتوپ،  تولید ، حراست و hse برگزار شد ، کارکنان واحد رادیو ایزوتوپ طی یک فرآیند وعملیات از پیش طراحی شده و توسط نیروهای آموزش دیده تحت نظر  سازمان انرژی اتمی اقدام به مهار چشمه سزیوم که از ظرف خود خارج شده بود کردند و پس از پاکسازی محل حادثه ، وضعیت سایت به حالت عادی برگشت و همچنین این چشمه پس از انتقال به یک کانتینر حفاظتی موقتی با اسکورت نیروهای حراست و آتش نشانی به منطقه بی خطر که برای این کار طراحی شده بود منتقل گردید.در این مانور از ابزار و تجهیزات خاص استفاده گردید تا در عمل کارایی این تجهیزات مورد ارزیابی قرار گیرد .در پایان با بازبینی تصاویر ضبط شده ، واحد رادیو ایزوتوپ اقدام به تجزیه تحلیل و اقدامات اصلاحی نمود تا در صورت وقوع هر حادثه ای  آمادگی لازم وجود داشته باشد.گزارش تصویری:

You have no rights to post comments