منتشر نشده هنوز منتشر نشده

مهندس محمودپور با حضور در بخش های مختلف شرکت از روند بارگیری و ارسال محصولات صادراتی شرکت به اروپا بازدید نمودند تا شخصا نظارت کاملی بر ارسال این محصولات داشته باشند.

مدیر عامل شرکت در این بازدید به لزوم حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و صادرات این محصولات تاکید نمودند. ایشان با تشکر از کلیه واحدهایی که درگیر بارگیری و ارسال محصولات صادراتی می باشند، به ضرورت رعایت استانداردهای بین المللی و کیفیت تولیدات تاکید نمودند.