بازديد نائب رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی كشورى از

بازديد جناب مهندس هاشمی  نائب رئیس هیئت مدیره صندوق  بازنشستگی کشور از توانمندى هاى شركت فولاد اكسين خوزستان

قبل از ظهر روز چهارشنبه ١ دى ماه نائب رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی كشور از توانمندى هاي شركت فولاد اكسين خوزستان بازديد نمودند و از نزديك در جريان امور فولاد اكسين خوزستان قرار گرفتند.