در برنامه اختتامیه یازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران، شرکت فولاد اکسین توانست در بخش ارتباطات الکترونیک نیز حایز رتبه برتر گردد و آقای بشیری مدیر روابط عمومی مورد تقدیر قرار گرفت.

در برنامه اختتامیه یازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران، شرکت فولاد اکسین توانست در بخش ارتباطات الکترونیک نیزحایز رتبه برتر گردد و آقای بشیری مدیر روابط عمومی مورد تقدیر قرار گرفت.

پیش از اهداء جوایز برترین های این دوره نیز، در مراسمی از اپلیکیشن شرکت فولاد اکسین خوزستان بعنوان اولین اپلیکیشن کاربردی در سطح شرکت های صنعتی و فولادی رونمایی شد.