با توجه به رفع تحریم های بین المللی اولین محموله صادراتی ورق های شرکت فولاد اکسین به اروپا، بارگیری شد.

محموله ارسالی در اولین قدم صادرات به اروپا با ارزش بیش از  چهار میلیون یورو بود و با برنامه ریزی های بعمل آمده قرار است در سال 95  ماهانه  میزان حداقل 5000 تن محصول به اروپا صادر بشود. بازار هدف محصولات  در اولین صادرات، کشورهای آلمان و ایتالیا و نوع مصرف آن نیز مصارف صنعتی بود.

You have no rights to post comments