مدیر عامل و جمعی از مدیران شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، به بازدید از وضعیت معیشتی و اسکان برخی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در مناطق محروم و حاشیه ای استان و شرکت فولاد اکسین پرداختند و بسته های حمایتی شرکت را تقدیم این عزیزان نمودند.

در این بازدید که با همراهی مدیر کل و معاونین کمیته امداد امام خمینی (ره) استان برگزار گردید، افراد به تشریح وضعیت معیشتی خویش پرداختند و مدیر عامل شرکت هم آمادگی شرکت را برای رفع مشکلات این عزیزان اعلام نمود و قول مساعدتهای ویژه با این عزیزان را داد.گزارش تصویری: