مدیر عامل شرکت در حاشیه جلسه کارگروه توسعه و نگهداری فضای سبز گفت:

مهندس قنواتی در این جلسه با اشاره به اینکه در فولاد اکسین به اندازه و حتی فراتر از الزامات تعیین شده در قوانین زیست محیطی، فضای سبز ایجاد شده است، هدف اکسین را در این زمینه همگام شدن با کشورهای توسعه یافته جهان بیان کردند.

مهندس قنواتی در جلسه کارگروه توسعه و نگهداری فضای سبز و در راستای الزامات و قوانین زیست محیطی شرکت گفت: همانطور که مستحضرید امروزه در کنار احداث هر صنعتی یک الزاماتی وجود دارد که سازمانها موظف به اجرای آن می باشند. از جمله این الزامات و در زمینه مسئولیتهای اجتماعی و حفظ محیط زیست برای فولاد اکسین که دارای 160 هکتار مساحت می باشد، باید 10 درصد از این مساحت شرکت را تبدیل به فضای سبز نماییم که خوشبختانه در حال حاضر ما کمی بیشتر از این رقم نیز فضای سبز داریم.

ما در کنار اینکه به تولید و تکنولوژی های آن توجه داریم به حفظ محیط زیست نیز تاکید و توجه داریم چرا که هزینه کرد در این وادی به طور مستقیم با جان انسانها در ارتباط است.

مدیر عامل شرکت از تک تک اعضاء کارگروه خواست تا با همیاری و مشارکت فعال خویش در جهت انجام و تحقق توسعه و نگهداری اصولی، علمی و مهندسی فضای سبز فولاد اکسین کوشا باشند. وی در ادامه افزود: باید به جایی برسیم که برای هر مراجعه کننده برون سازمانی چنین تصور شود که فولاد اکسین در داخل یک پارک احداث گردیده است.

در ادامه جلسه نیز اعضا کارگروه به ارائه نظرات و گزارش وضعیت موجود شرکت در زمینه فضای سبز پرداختند.

در بخشی از جلسه نیز مشاور شرکت در امور توسعه و نگهداری فضای سبز اشاره ای داشتند به کشورهای توسعه یافته دنیا که میزان مساحت اجباری هر شرکت برای ایجاد فضای سبز را 25 درصد لحاظ می نمایند، مهندس قنواتی نیز هدف شرکت فولاد اکسین را در زمینه ایجاد فضای سبز در حد 25 درصد عنوان کردند.