فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از فرماندهان بسیج زیر مجموعه وزارت متبوع با حضور در شرکت فولاد اکسین خوزستان از توانمندیهای آن بازدید نمودند.

سردار میرابی فرمانده مرکز بسیج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از فرماندهان سازمان های زیر مجموعه ، با حضور در خط تولید و بازدید از توانمندی شرکت فولاد اکسین خوزستان در تولید ورقهای خاص مورد نیاز صنایع کشور، ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت، خرسندی خویش را از پیشرفت و پویایی این بخش از صنعت ابراز نمودند.
ایشان در ادامه این بازدید در دفتر پایگاه مقاومت بسیج شرکت حاضر شدند و مهندس بساق زاده فرمانده پایگاه در خصوص فعالیت های انجام شده و پیش رو گزارشی را ارائه نمودند و سردار میرابی نیز در مقابل نکاتی را بیان نمودند.

  

You have no rights to post comments