تور تابستانه خلاقیت از تاریخ 27 تیر ماه 95 به مدت یک ماه با حضور بیش از 100 نفر از فرزندان همکاران شرکت در محل کلینیک کسب و کار پارک علم و فن آوری دانشگاه چمران برگزار می گردد

با توجه به اهمیت نقش خلاقیت ، مهارتهای زندگی و تبدیل فرصت های خوب به عالی در زندگی، مدیریت آموزش اقدام به برگزاری تور تابستانه خلاقیت ویژه فرزندان پرسنل محترم نموده است. به همین منظورتور تابستانه خلاقیت از تاریخ 27 تیر ماه 95 به مدت یک ماه با حضور بیش از 100 نفر از فرزندان همکاران محترم در محل کلینیک کسب و کار پارک علم و فن آوری دانشگاه چمران در حال برگزاری می باشد که عناوین برخی از دوره های برگزار شده به شرح ذیل می باشد:
خلاقیت- ایده یابی- مهارتهای زندگی – من کیستم-مبانی کارآفرینی-نیمکت هیجان-اهداف زندگی- فنون مذاکره-نمایش احساسات و ارزشیابی خود.

1