گفتگوی برخط
با کارشناسان فروش

اطلاعات تماس

شماره های مستقیم واحد بازاریابی و فروش:
پست الکترونیک:
Sale@oxinsteel.ir
شماره مستقیم واحد صادرات:
۰۶۱-۳۲۹۰۹۰۳۰
پست الکترونیک واحد صادرات:
Export@oxinsteel.ir

ارسال پیام

نام و نام خانوادگی:
نام خانوادگی درست نیست

متن ارسالی:*
ورودی نامعتبر است

شماره تلفن:*
ورودی نامعتبر است

فایل ضمیمه
ورودی نامعتبر است

ضد اسپم*
ضد اسپم   تازه کردنورودی نامعتبر است

توضیح مدیر
ورودی نامعتبر است