گفتگوی برخط
با کارشناسان فروش

اطلاعات تماس

ارتباط مستقیم با امور بازاریابی و فروش:

--------------------------

داخلی بخش های مختلف امور بازاریابی و فروش:

---فروش داخل:

- کنترل حمل محصولات:
11 و 15
- ثبت سفارشات:
12
- پیگیری سفارشات:
13
- حسابداری فروش:
14

---بازاریابی:

21 و 22

---مدیریت:

3

---رسیدگی به شکایات و ارتباط با مشتریان:

4

---خدمات قبل و پس از فروش:

061-32909000 داخلی 3807
ایمیل:
voc@oxinsteel.ir
مهندسی فروش:
061-32909000 داخلی 3813
حسابداری فروش:
061-32909000 داخلی 3809
ثبت سفارشات:
061-32909000 داخلی 3814
رئیس فروش داخل:
061-32909024
پست الکترونیک:
Sale@oxinsteel.ir
شماره مستقیم واحد صادرات:
۰۶۱-۳۲۹۰۹۰۳۰
پست الکترونیک واحد صادرات:
Export@oxinsteel.ir

ارسال پیام

نام و نام خانوادگی:
نام خانوادگی درست نیست

متن ارسالی:*
ورودی نامعتبر است

شماره تلفن:*
ورودی نامعتبر است

فایل ضمیمه
ورودی نامعتبر است

ضد اسپم*
ضد اسپم   تازه کردنورودی نامعتبر است

توضیح مدیر
ورودی نامعتبر است