فرم ثبت شکایات

تنها موارد * دار الزامی است.

نام و نام خانوادگی:*
ورودی نامعتبر است

شرکت:
ورودی نامعتبر است

کد مشتری:
ورودی نامعتبر است

در صورتی که قبلا از شرکت خرید نموده باشید در اسناد خود کد مشتری را خواهید یافت.

شماره قرارداد:
ورودی نامعتبر است

تلفن ثابت:
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه:*
ورودی نامعتبر است

ایمیل:
ورودی نامعتبر است

اطلاعات محصول:*
ورودی نامعتبر است

شرح شکايت
مشکل پيش آمده: *
ورودی نامعتبر است

آیا راه حلی را پیشنهاد میکنید؟
ورودی نامعتبر است

راه حل پیشنهادی:
ورودی نامعتبر است

آیا نماینده شاکی هستید؟
ورودی نامعتبر است

نام نماینده:
ورودی نامعتبر است

شماره تماس نماینده:
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی:*
کد امنیتی:   جدیدورودی نامعتبر است